Garancia

Home » Garancia

Çdo produkt i blerë në Verde Watches ka një garanci 2 vjeçare, e cila vlen nga dita e blerjes. Garancia mbulon defektet e prodhimit të mekanizmit të orës për sa i përket cilësisë dhe funksionimit të duhur, në kushte normale përdorimi.
Garancia nuk mbulon kutinë, xhamin, rripin, aksesorët, baterinë, dëmtimet mekanike, dëmtimet e shkaktuara nga uji, detergjente, parfum, nxehtësia, zjarri ose akulli, ekspozimi ndaj fushës elektromagnetike ose elektricitetit statik, nga përdorimi jo i duhur, neglizhenca ose jo mirëmbajtja, hapja e orës në servise të paautorizuara, humbje, keqpërdorim ose vjedhje të çdo lloji.
Ne kemi të drejtën të mos mbajmë përgjegjësi për garancinë nëse ora është hapur ose dëmtuar nga një person i paautorizuar.
Kushtet e garancisë mund të realizohen vetëm brenda afatit të garancisë, bashkangjitur produktin dhe garancinë e produktit.
Konsumatori ka të gjitha të drejtat ligjore që rrjedhin nga legjislacioni kombëtar për mbrojtjen e konsumatorit. Këto të drejta nuk preken nga garancia.
*Mbani garancinë dhe të gjitha dokumentet që keni marrë bashkë me orën!
*Garancia është ndërkombëtare për pjesën e mekanizmit.

Scroll To Top
  • Menu
Close
Home
0 Wishlist

Your Cart 0

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping

Përdor Kuponin

verde10

për 10% ulje online

Open chat
Përshëndetje 👋